Τα προϊόντα της KORONIOS SAFE είναι δοκιμασμένα και πιστοποιημένα βάση διεθνών προτύπων ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Αναλυτικά:

  • Τα χρηματοκιβώτια και τα θησαυροφυλάκια είναι δοκιμασμένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1143-1.
  • Τα πυρασφαλή προϊόντα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις δοκιμές που ορίζουν τα πρότυπα ΕΝ 1047-1.
  • Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ISO 9001:2000.